Framtidens design - Återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi

Diarienummer 2018-03736
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet ska identifiera viktiga problemområden när det gäller återanvändning av trähus och träkomponenter och föreslå parametrar som leder till en cirkularitetsfaktor. Det långsiktiga målet är att kunna återanvända träkomponenter som byggs in i nya trähus (Design for Deconstruction).

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är en rapport med plan för framtida arbete och ansökan. Effekten är att identifierade problem som utgör hinder för cirkulär ekonomi inom träbyggande. Även tänkbara affärsmodeller sammanställs.

Planerat upplägg och genomförande

Projektparterna kommer att arbeta gemensamt med att bjuda in aktörer inom byggbranschen till diskussioner och workshop, t ex arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, fastighetsägare, bostadsbolag, med syfte att diskutera möjligheter och hinder samt hitta fler engagerade aktörer att delta i fortsatt utvecklingsprojekt. Erfarenheter av rivningar idag av gamla trähus planeras också att fångas in. Vi har även ett internationellt kontaktnät inom området som kommer att inventeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.