Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtida Layouter av Förarplatser och Visuell Information i Lastbilar

Diarienummer
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - Group Trucks Technology, BF71321, AB2N
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-02634eng.pdf(pdf, 6359 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Etablerade resultat - Förares sittande & beteende i olika transport- & körsituationer - Intern & extern inverkan på förares körställningar & -beteenden - Påverkan på arbetsmiljö & säker körning från alternativa layouter av information - Körsimulatorer för utvärdering av vitt skilda koncept i tidiga projektskeden - Resultat för både medeltunga & tunga lastbilar Uteblivna resultat - Predikteringsmodeller för körställningar & placering av visuell information - För stort projektinnehåll, tillgång på förare, vidareutveckling av körsimulator, och ändrad inriktning

Långsiktiga effekter som förväntas

Inkluderat - Förarplatsutformning med ny teknik - Hur förare sitter & rör sig i körsituationer - Virtuell utvärdering av körsituationer - Nya standarder för kamera-display system - Varierande förarstorlekar i föränderlig yrkeskår Unikt - Stadsmiljösimulering - Kombinationen ergonomi & trafiksäkerhet - Kunskap att utmana traditionella layouter - Kortare ledtider med körsimulator - Underbyggande av erfarenhetsmässiga rekommendationer - Förarstorlek kopplat till förarplatser & fordonslayouter - Studier av trafiksystem med fordonsslag, väganvändare och trafikmiljöer

Upplägg och genomförande

Faser - Detaljplanering - Bakgrundsstudier - Forskningsverktyg & -frågor - Explorativ fas: produktkoncept & körsimulator - Ändrat fokus: intern till extern påverkan på körställningar respektive rörelsemönster - Analysverktyg för resultat Lärdomar - Svårt planera i förväg - Samarbete industri & akademi - Ansvarsfördelning - Byte av nyckelpersoner - Regelbunden uppföljning - Produktutveckling & tillämpad forskning jämfört med vetenskaplighet & grundforskning - Beroenden vid parallell utveckling av utvecklingsprocesser, koncept & metodik - Automatiserade analysverktyg

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-02634

Statistik för sidan