Framtagning av verktyg för tillverkning av AM-förstärkt titandetalj

Diarienummer 2018-02987
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2018
Status Beslutat