Framtagning av verktyg för tillverkning av AM-förstärkt titandetalj

Diarienummer 2018-02987
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Utveckling av lättviktsteknologier är en viktig faktor för att uppnå konkurrensfördelar i den globala stävan att producera lätta och miljövänliga produkter. Projektet kommer undersöka en ny strategi för att tillverka lätta komponenter i titan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i tillverkning av verktyg för förstärkt titandetalj samt en ansökan till samverkansprojekt. Som en effekt av projektet kommer ett SMF att kunna ta sig an ny typ av produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Följande steg ingår: specifikation, konstruktion, FE-simulering, fysisk provning. Som sista steg formuleras ett samverkansprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.