Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av verktyg för tillverkning av AM-förstärkt titandetalj

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt avsåg att konstruera och tillverka en fixtur för förformning inför svetsprocessning samt en verktygskomponent med vital funktion för att forma en flygmotorkomponent i den nyutvecklade titanlegeringen ATI425 av intresse för GKN. Detaljen är unik då en mindre förstärkning byggs före formning i syfte att tillverka en komponent med hög styvhet på ett mycket effektivt sätt. Projektet har levererat förformningsfixturen samt den unika verktygskomponenten av Rydverken, detaljer har svetsats hos GKN och genom FE-analys har utformning av formningsprocessen tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skapat de förutsättningar som krävs för att studera tillverkningskedjan för den förstärkta titandetaljen. Förformning och påsvetsning av förstärkningar är genomförda. Det slutliga varmformningssteget kommer att ske inom ett nära kopplat testbäddsprojekt LIGHTest under hösten 2019. Ett större forsknings- och utvecklingsprojekt formulerades, ansöktes och beviljades inom LIGHTer, vilket nu ger möjlighet för SMF, institutet och GKN att fortsätta samverkan kring varmformning av lättviktsdetaljer för flygmotorindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektledning genomfördes av RISE IVF som också har studerat den föreslagna tillverkningsprocessen genom FE-analys. GKN har medverkat genom att förse projektet med nödvändig information och tillverkning av förstärkning av detaljer genom svetsning. Rydverken och RISE IVF har samarbetat kring konstruktion av de komponenter som skulle tillverkas varvid Rydverken lyckosamt tillverkat fixtur och verktygskomponent inför kommande varmformningstester.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2018

Diarienummer 2018-02987

Statistik för sidan