Framtagning av simuleringslösning för vindkraftverk

Diarienummer
Koordinator CAE Value AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2009
Status Avslutat