Framtagning av simuleringslösning för vindkraftverk

Reference number
Coordinator CAE Value AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration July 2009 - October 2009
Status Completed