Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av kompakt och robust elektronik för lättviktsrobot

Diarienummer
Koordinator FEATHERWAY ROBOTICS AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Robusta elektroniska system har utvecklats för en nollserierobot. Detta underlättar certifieringsprocessen av roboten och kommer eventuellt leda till att tillverkningsindustrin och tjänstesektorn kan förses med möjligheten till flexibilitet i automationen på en helt ny nivå.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade resultaten och effekterna av projektet ligger i framtiden. Ett stort steg har dock tagits för att möjliggöra en flexibel och ultrakompakt robotarm som leder till förhöjd produktivitet och lägre trösklar för automationsinvesteringar.

Upplägg och genomförande

Projektet har innefattat utveckling och testning av motordrivkretsar, styrkretsar och ett visionssystem. Kablaget för en nollerierobot har dragits om med en demonstratorrobot som förlaga. Projektet har gått enligt plan med undantag av att delar av demonstratorrobotens bas var tvungen att ritas om.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04503

Statistik för sidan