Framtagning av kompakt och robust elektronik för lättviktsrobot

Diarienummer 2017-04503
Koordinator FEATHERWAY ROBOTICS AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att ge små och medelstora företag i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn möjligheten att flexibelt automatisera delar av verksamheten där det tidigare inte varit gångbart. Huvudmålet för projektet är tillgängliggöra robusta elektroniska system för en nollserierobot för att underlätta certifieringsprocessen.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är en robust och lättviktig robot som snarast kan kommersialiseras och som uppfyller krav som tidigare ej varit affärsmässigt gångbara. Bristen på automationslösningar för små och medelstora företag förväntas kunna mildras med denna robot vilket leder till en förhöjd produktivitet, högre produktkvalitet och arbetsplatsergonomi samt lägre trösklar för automationsinvesteringar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar att utveckla, robustisera och testa motordrivkretsar, styrsystemskretsar och visionssystem samt lösa kabeldragning genom roboten. Utvärderingen av de elektroniken genomförs i laboratorium med system för temperatur- och EMC-testning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.