Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FOU-projekt: Tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i en mer konkurrensutsatt marknad - samverkansprogram

Diarienummer
Koordinator Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2004 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-00149

Statistik för sidan