FOU-projekt: Tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i en mer konkurrensutsatt marknad - samverkansprogram

Diarienummer
Koordinator Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2004 - december 2007
Status Avslutat