Formas, VINNOVA, SLF - Stiftelsen Lantbruksforskning, SDH - Svensk Dagligvaruhandel, DLF - Dagligvaruleerantörers Förbund, Li - Livsmedelsföretagen

Reference number
Coordinator Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration January 2004 - December 2007
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2004-00149

Page statistics