Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FOSSID - skanning av öppen källkod för kända säkerhetbrister

Diarienummer
Koordinator FOSSID AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Malet for "FOSSID - skanning av öppen källkod för kända säkerhetbrister" projektet var att utveckla funktionalitet for att identifiera kända säkerhetbrister i öppen kallkod så att en ny säkerhetsprodukt kunde lanseras under 2018. Detta mål är nu uppfyllt. Vi har även inlett de första kundutvärderingarna i Q3 2017 samt stängt de första kundkontrakt för FOSSID Security produkten vid årsskiftet 2017/2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Implementationen av funktionalitet for att identifiera kända säkerhetbrister i öppen kallkod har medfört att marknaden för FOSSID:s verktyg har blivit bredare. Vi har idag inlett en marknadsföringssatsning där den nya säkerhetsprodukten spelar en nyckelroll. Vidare etablerar FOSSID ett försäljningskontor i Japan under Mars 2018. Om FOSSID:s produkt inte inkluderade säkerhetsfunktionaliteten skulle vi med största sannolikhet vänta med både marknadsföringsaktiviteterna och vi skulle inte heller etablera kontoret i Japan.

Upplägg och genomförande

Pengar från Vinnova har möjliggjort snabbare expansion för FOSSID AB. Vi har fått möjlighet att anställa nya medarbetare i snabbare takt. Detta har lett till att vi ökade vår försäljning samt till att vi idag är 15 heltidsanställda. Utan Vinnovas pengar hade FOSSID missat marknadsfönstret för säkerhetsprodukten och expansionen hade i värsta fall uteblivit helt. Som en direkt konsekvens, har Vinnovas investering på 1,5 millioner kronor under 2017 lett till att FOSSID AB kommer att betala mer än 4 miljoner kronor i löneskatter i Sverige under 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00442

Statistik för sidan