Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta fram en bärbar variant av VTI:s godstågssimulator, för att göra den mera lättillgänglig samt undersöka förutsättningar för att med hjälp av gränssnitt till railML koppla ihop tågsimulatorn med verktyg för projektering. Den bärbara godstågssimulatorn visades upp på projektkonferensen. VTI och SWECO har undersökt möjligheten att med hjälp av gränssnitt till railML koppla ihop VTI:s tågsimulatorer med verktyg för projektering. Undersökningen av gemensamma metoder och en ökad systemförståelse lägger grunden för fler hållbara innovationer och samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Godstågssimulatorn blev så lättillgänglig och realistisk som förväntat. Ett första test av ömsesidiga gränssnitt till railML är genomfört liksom en utvärdering över vad som behöver kompletteras eller ändras. Vid en gemensam standard är den förväntade effekten att en projekterad bana enkelt kan provköras direkt i tågsimulatorn. Aktörskonstellationen för ett kommande FoI-projekt bör utvidgas till ytterligare järnvägsoperatörer och Trafikverkets ERTMS-projekt. Dessa har hållits informerade om progressen och samverkan i en FoI-studie med ett demoprojekt har diskuterats.

Upplägg och genomförande

För att skapa en flexibel portabel lösning av godstågssimulatorn har interfacet mellan styrdator och körspakar ändrats. Både SWECO och VTI har undersökt möjligheten att göra ett gränssnitt till railML. Ett järnvägsnät i railML version 3.0 användes där två stationer med olika signalsystem och ett spår mellan dem beskrivs. ERTMS går men för ATC saknas balisinformation i railML-exemplet och därmed information om när signaler skall ändras. Sweco har tagit fram ett script för att konvertera infrastruktur från railML 2.2/2.3 till det XML-format som används i RailSys version 1.0.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00613

Statistik för sidan