Förutsättningar för framtagning av en hälsohavre med förhöjda sterolhalter

Diarienummer
Koordinator Oatly AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juli 2010
Status Avslutat