Förutsättningar för framtagning av en hälsohavre med förhöjda sterolhalter

Reference number
Coordinator Oatly AB
Funding from Vinnova SEK 495 000
Project duration January 2010 - July 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03682

Page statistics