Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida

Diarienummer 2009-01431
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2010
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI