Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2010
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-01431_publilkrapport_SV.pdf (pdf, 42 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01431

Statistik för sidan