Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - Presshärdning med snabb uppvärmning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04723sv.pdf (pdf, 539 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Den här förstudien har genomförts för att verifiera och utvärdera den tekniska realiserbarheten i ett tänkt konceptet för att värma belagd borstålsplåt med en alternativ snabb uppvärmningsteknik efterföljt av samtidig formning och kylning. Syftet var att skapa underlag för en eventuell ansökan om ett huvudprojekt där tekniken kan vidareutvecklas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien gav resultat gällande processtekniska möjligheter och utmaningar samt existerande patent och patentansökningar. En ansökan om finansiering av ett huvudprojekt har lämnats in.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket med forskningsinnehåll och ett fjärde arbetspaket innehållande projektadministration. 1.Definition av krav för plåtdetaljer gällande mekaniska egenskaper och kvalitet på beläggning. 2.Utredning av det kommersiella utrymmet. 3.Undersökning av plåtmaterialet och hur beläggningen påverkas vid olika uppvärmningshastigheter. 4.Kontinuerlig projektledning och rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04723

Statistik för sidan