Forskning och utveckling om OAFLC-teknik med bl.a. säkerhetstillämpningar mot framtida industriell produktion

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04734

Statistik för sidan