Research and development of OAFLC technology with focus on future industrial production

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Funding from Vinnova SEK 350 000
Project duration December 2009 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04734

Page statistics