Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskargruppens ledare som främjare av kreativitet och innovationsförmåga

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 3 794 816 kronor
Projektets löptid april 2007 - juli 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet studerar ledarskap i FoU-grupper i syfte att öka kunskapen om och anvisa tillämpningar för hur kreativitet och innovationsförmåga kan stärkas genom att gruppledare stimulerar kreativa miljöer. Forskningsprojektet bygger vidare på det tidigare VINNOVA-stödda projektet Kreativa Kunskapsmiljöer.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat implementeras i en tillämpad ledarskapsmodell och policy för hur FoU-gruppledare kan främja kreativitet och innovationsförmåga i sin miljö. Modellen och dess applikationer diskuteras i en dialog med involverade FoU-föreatg genom workshops i syfte att öka kreativiteten oh innovationsförmågan i de medverkande företagen och i FoU-företag generellt.

Upplägg och genomförande

Ett 50-tal FoU-grupper i företag och ett 20-tal universitetsgrupper med patent och spin-off verksamhet väljs ut i biomed/biotek/IT-omrdåena. Genusaspekter och grad av kreativitet och innovationsförmåga (publikationer, patent) beaktas särskilt i urval och analys av FoU-ledare. Fyra empiriska och en implementeringsstudie genomförs med critical incident teknik (intervjuer, bloggar, frågeformulär och test).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00517

Statistik för sidan