Forskargruppens ledare som främjare av kreativitet och innovationsförmåga

Diarienummer 2007-00517
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 3 794 816 kronor
Projektets löptid april 2007 - juli 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet studerar ledarskap i FoU-grupper i syfte att öka kunskapen om och anvisa tillämpningar för hur kreativitet och innovationsförmåga kan stärkas genom att gruppledare stimulerar kreativa miljöer. Forskningsprojektet bygger vidare på det tidigare VINNOVA-stödda projektet Kreativa Kunskapsmiljöer.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat implementeras i en tillämpad ledarskapsmodell och policy för hur FoU-gruppledare kan främja kreativitet och innovationsförmåga i sin miljö. Modellen och dess applikationer diskuteras i en dialog med involverade FoU-föreatg genom workshops i syfte att öka kreativiteten oh innovationsförmågan i de medverkande företagen och i FoU-företag generellt.

Upplägg och genomförande

Ett 50-tal FoU-grupper i företag och ett 20-tal universitetsgrupper med patent och spin-off verksamhet väljs ut i biomed/biotek/IT-omrdåena. Genusaspekter och grad av kreativitet och innovationsförmåga (publikationer, patent) beaktas särskilt i urval och analys av FoU-ledare. Fyra empiriska och en implementeringsstudie genomförs med critical incident teknik (intervjuer, bloggar, frågeformulär och test).

Externa länkar

http://Läggsinsenare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.