ForskarFredag2010

Diarienummer 2009-04778
Koordinator IDEELLA FÖRENINGEN VETENSKAP OCH ALLMÄNHET, VA! - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2011
Status Avslutat