Researchers´Night 2010

Reference number
Coordinator IDEELLA FÖRENINGEN VETENSKAP OCH ALLMÄNHET, VA! - Vetenskap & Allmänhet VA
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration November 2009 - February 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04778

Page statistics