Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förpackningssystem för minskat matsvinn

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för steg 1 var att bygga ett konsortium, utveckla idén och sondera marknadspotentialen för innovativa förpackningslösningar för minskat matsvinn. -Ett konsortium med aktörer längs förpackningens värdekedja för tre olika livsmedelskategorier har skapats, bl.a. genom två genomförda tvärdisciplinära workshops. -Idén har utvecklats och förfinats för att kunna användas i ett planerat samverkansprojekt. -Marknadspotentialen har sonderats och beskrivits i en rapport ´Förpackningar kan minska matsvinn en marknadspotential´ (Innventia rapport nr 583, 2014).

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten med projektet är att nya förpackningslösningar med tydlig matsvinnsprofil finns på marknaden 2020. Att dessa förpackningslösningar kommer leda till nya affärer och ökad konkurrenskraft för svensk förpackningsindustri, ökad efterfrågan för svensk skogsindustri samt bidra till att lösa det globala problemet med matsvinn har förankrats i tre värdekedjor. Konsortiet delar visionen om minskat matsvinn. Dessutom kommer konsortiet utveckla en kommunikationsplan för att både kommunicera rätt till konsumenten och öka nyttan av projektet för var och en.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har vi genomfört regelbundna projektmöten (Innventia tillsammans med KaU och vid behov övriga deltagande företag), ett trettiotal möten med intressanta aktörer för utvidgning av konsortiet samt två välbesökta workshops. Genom dessa aktiviteter har vi uppnått projektets mål och dessutom skapat en öppen dialog mellan industriföretag (material- och förpackningsproducenter, varumärkesägare och handelsföretag), offentliga aktörer och myndigheter samt forskningsaktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00750

Statistik för sidan