Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnyelsebara plastmaterial av vetegluten, uppskalning och upprening för att möta industrins behov

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 446 404 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Att ha en glutenplastik, intressant nog för råmaterialproducenter, bearbetningsföretag och återförsäljare / användare för att kunna ersätta delvis oljebaserad plast.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med den första undersökningen identifierades potentiella produkter och bearbetningstekniker. Baserat på den inledande undersökningen skapades en referensgrupp. Under en workshop med denna grupp identifierades kraven på glutenmaterialet från industripartnerna. En kundundersökning visade att människor var villiga att handla mat förpackade i glutenplast och att de kunde betala 10-20% mer för en produkt om den är biobaserad. En begränsad studie visade också att det är möjligt att formspruta gluten från pelleterat material (viktigt för uppskalning).

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i följande delprojekt: 1. Undersökning om hur man använder gluten som plast på det mest hållbara sättet. 2. Identifiering av potentiella produckter och bildandet av en referensgrupp. 3. Workshop för att undersöka industriellt intresse och krav på materialet. 4. Kundundersökning om användningen av glutenmaterial, 5. Uppskalning och materialhomogenitet (tester för att se om materialet kan formsprutas från pellets).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03733

Statistik för sidan