Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnybara former i hälso- och sjukvården

Diarienummer
Koordinator Region Halland
Bidrag från Vinnova 3 544 112 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Regionerna Halland och Västra Götaland har uttalade behov att minska sin miljöpåverkan och att driva på utvecklingen mot hållbarhet där hushållning med resurser är vägledande - behov som delas med övriga regioner i Sverige. En övergång till förnybara material är en komponent i detta arbete. Detta projekt syftar till att engagera, konkretisera och demonstrera denna utmaning genom att prova att ta fram produkter som tillgodoser dessa behov. Målet är ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två bio-baserade produkter - som på ett utmärkt sätt möter verkliga behov i vården.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fyra olika produkter bedömdes som lämpliga: mattråg, tandborste, stol till psykiatrin och kräkpåse. Mattråg och kräkpåse var de produkter som utvecklades så långt att samtal påbörjats med företag om tillverkning och marknadsintroduktion. Mattråget var den produkt som kom längst, och som vid fem olika tillfällen och platser, testades i verkliga miljöer. I det sista långtidstestet var synpunkten från personalen att de inte hade några synpunkter för den testade produkten var ju som vilket mattråg som helst. Det förväntas att mattråg och kräkpåse kommer att introduceras på marknaden.

Upplägg och genomförande

Genom en serie verkstäder på sjukhusen i Västra Götaland och Halland, engagerades personalen i att ta fram lämpliga produkter att utveckla i förnybart material. Inom psykiatrin togs hjälp av en extern konsult inom industridesign. Lämpliga produkter valdes ut och prototyper av ersättningsalternativ i förnybar råvara togs fram och testades. Vissa produkter föll ifrån under utvecklings- och testarbetet. Produkter testades i verkliga miljöer på sjukhusen. Genom Högskolan i Halmstad togs ett antal affärsmodeller fram inom ett masterprogram med utländska studenter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-02405

Statistik för sidan