Förnybara former i hälso- och sjukvården

Diarienummer 2016-02405
Koordinator Region Halland
Bidrag från Vinnova 3 631 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång SIP BioInnovation - Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Projektet erbjuder testmiljöer som öppnar möjligheten att kommersialisera biobaserade produkter med sjukhusmiljö som nischmarknad. Ett litet svenskt innovativt företag ges genom projektet en möjlighet att i förlängingen växa till ett globalt bolag.Vi använder materialinnovationer från svensk skogsindustri, senaste innovationsprocesserna från akademin och regionens verksamhet som testbädd - därigenom utvecklas biobaserade produkter som möter verkliga behov.

Förväntade effekter och resultat

Målet i detta projekt är att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två biobaserade produkter som möter verkliga behov i sjukhusmiljö. Efter projektet är målsättningen att investera i industriell produktion för att möta internationella marknader. Inom offentlig sektor hanteras stora mängder plastbaserade engångsmaterial som genom produktlivscykeln leder till negativa effekter på människor, djur och miljö. Primärt adresseras marknaden inom den offentliga sektorn som är tillräcklig för att motivera industrialisering i större skala.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från en grundlig behovsanalys för att sedan utveckla behovsanpassade prototyper och validera dessa i deltagande testmiljöer. Stor vikt kommer ligga på en iterativ process och på att engagera många olika intressenter i värdekedjan.

Externa länkar

Hemsida för projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.