Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Formsprutning av strukturella komponenter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Inst. Designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 498 865 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att öka kunskapen kring formsprutning av strukturella komponenter. Projektet har uppfyllt sitt syfte och kunskapen hos projektdeltagarna om möjligheter och begränsningar med långfiberarmering, kolfiberarmering, lokal förstärkning, polymerisation i formverktyget, mm, är betydligt bättre i dagsläget än vid projektets start. Arbete pågår med att sprida kunskap och resultat från projektet till företag och organisationer utanför projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets målsättning var att skapa en klar bild av möjligheter och begränsningar med existerande metoder för formsprutning av termoplastkompositer med långa/kontinuerliga fibrer. För att uppfylla målsättningen så har deltagare från projektet deltagit på ett seminarium om termoplastkompositer i Tyskland samt besökt JEC Composites Show i Paris. Vidare så har en lastpall förstärkts med organoskivor, vilket medfört en stor förbättring av pallens hållfasthet. Resultat från projektet har presenterats på Plasteknik Nordic 2017 och SICOMP-konferensen 2017.

Upplägg och genomförande

Fyra projektmöten har genomförts under projektets löptid. Mellan projektmötena har ett antal arbetsgruppsmöten genomförts, samt ett antal möten för att diskutera simulering, uppdrag, mm. Projektdeltagarna har även träffats i samband med mässor och konferenser. Upplägget har fungerat bra och samtliga projektdeltagare är intresserade av att delta i ett följeprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04351

Statistik för sidan