Förebyggande hälsa - en ny marknad med samhällsnytta under utveckling

Diarienummer 2017-05267
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 348 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att göra en förstudie på aktuell branschlogik inom det förebyggande hälsoområdet. Primärt projektmål är att skapa en första gemensam bild av utvecklingen inom det förebyggande hälsoområdet avseende aktörskap, drivkrafter, finansiering, ansvar och samverkansbehov. På längre sikt är ambitionen att dels kvalitetssäkra analysen bakom en sådan gemensam bild och dels bidra till utvecklingen av fungerande samverkansmodeller inom förebyggande hälsa

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas erbjuda relevanta aktörer kunskap som kan möjliggöra effektivare processer och strategiska beslut avseende bl.a. marknadsutveckling, sociala och ekonomiska konsekvenser, investeringar, policy, nya kompetenser, produkter, tjänster och samverkan mellan privat och offentligt.

Planerat upplägg och genomförande

Start: december 2017. Avslut: september 2018. December: projektplan och analysprocess. Januari: workshop 1. Urval och avgränsningar. Februari: workshop 2. Research, intervjuer, analys. Mars-April: workshop 3. Strategiska vägval och scenarioanalys. Rapportskrivande. Maj-Juli: kommunikation. Leverans 1: Rapport. Leverans 2: Förslag på hur intresserade aktörer kan bidra till utvecklingen av en ny förebyggande hälsomarknad. Leverans 3: Kommunikationsinsatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.