Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fordonseffektivitet genom Material- och Processutveckling

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Bidrag från Vinnova 2 910 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera nya gjutmaterial samt tillämpa arbetssätt för att nå minskad komponentvikt för miljö och transporteffektivitet. Det syftar också till samt minska produktutveckling och öka konkurrenskraft för svenska fordonstillverkare och underleverantörer. Projektet har med lyckat resultat utvecklat ett 600-10 gjutmaterial med hög kiselhalt. Utvecklade komponenter har kunnat minskas med 15-30 procent i vikt genom materialet och ökat utnyttjande av numerisk simulering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det utvecklade materialet visade goda egenskaper på provstavar och materialanalyser. Resultatet från provningen av prototyper, vilket i och för sig härrör från ett ganska tunt statistiskt underlag, visade dock ett varierat resultat och att materialet inte kan industrialiseras utan fortsatt utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med parter från akademi, underleverantörer och fordonstillverkare i samarbete. Projektet utfördes i sex väl definierade arbetspaket. Då projektet har konkurrerande partners (Volvo och Scania) utfördes arbete i parallella spår vid framtagande av komponenter och prototyper. Samarbetet med övriga arbetspaket såsom materialutveckling (Chalmers och Arvika gjuteri) samt bearbetning (Seco) har fungerat tillfredsställande. Volvo Technology har haft en koordinerande roll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02111

Statistik för sidan