Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrat kvalitétsintryck av bilinterören genom samverkan mellan kulör, glans och ytstruktur hos polymera material

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 1 050 550 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Den upplevda kvaliteten är ett begrepp som blivit allt mer fokuserat inom bilindustrin, främst inom det så kallade premiumsegmentet. Syftet med projektet är att förbättra kvalitetsintrycket av, och kvaliteten hos en bils interiör genom en styrd samverkan mellan kulör, glans och prägling. Målet är att ange användbara vägar att välja material, bearbetningsbetingelser och präglingsmönster för att uppnå en visst bestämt visuellt intryck, som kan korreleras till mätbara storheter som kulör och glans.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas stärka konkurrenskraften och kompetensen inom ett område som i viss mening kommer att bli unik. Kunskap av detta slag är speciellt viktig när det gäller utseendematchning av komponenter, undvika lackering och användning av nya, mer miljöanpassade, material. Projektet kommer att öka VCCs kompetens vad gäller karaktärisering av ytutseende och stärka samverkan med materialtillverkare och slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs i form av ett industridoktorandprojekt och ansökan avser finansiering av det återstående 1,25 åren av projektet. Forskning är planerad att fokusera på ljusreflektion från polymera ytor, karaktärisering av yttopografi och analys av visuella ytdefekter på formsprutade komponenter och resultera i minst två vetenskapliga artiklar. Disputation och projektavslut är planerat till april 2011.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04817

Statistik för sidan