Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler med hållbara lösningar

Diarienummer
Koordinator Bjuvs kommun - Bjuvs kommun Tekniska förvaltningen
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2022 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Genomförandeprojekt

Syfte och mål

Bjuvs kommuns fastighetsavdelning vill förbättra de kommunala skolornas inomhusmiljö, men samtidigt få lägre energiförbrukning. Vi kommer därför införa en helhetslösning innehållandes olika typer av IoT-lösningar som bygger på sensorer, robotar, styrsystem mm. där vi fokuserar på behovsstyrning samt automatisering av värme, ventilation, belysning samt lokalvård. Det primära målet är lägre energiförbrukning samt en bättre upplevd inomhusmiljö i sin helhet.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att nå vårt primära mål, dvs. få en lägre energiförbrukning samt bättre upplevd inomhusmiljö genom förbättrad ventilation, värme, belysning och lokalvård. En ytterligare effekt blir en effektiviserad och mer digitaliserad arbetsroll för framför allt kommunens lokalvårdare, där robotlösningar och behovsstyrda digitala städscheman blir vardag och underlättar för lokalvårdsyrkets idag slitsamma utövning. Vi förväntar oss även ett allmänt kommunalt lärande om hur IoT-lösningar kan användas till automatiserade helhetslösningar och inte endast till mätning.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar åtgärder på följande områden: - Värme och ventilation: Sensorer och styrsystem för att reglera CO2, temperatur och luftmängd, med hänsyn utifrån bl.a. förväntad och rådande väderlek. - Lokalvård: Digitaliserade behovsstyrda rutiner, där sensorer mäter städbehovet, städeffektiviteten utvärderas av systemet & arbetsrutinerna anpassas digitalt. Robotlösningar kompletterar lokalvårdaren. - Belysning: Sensorer, lampor & styrsystem för att reglera nödvändig ljusmängd i klassrum med hänsyn till dagsljus. Genomförandet sker i samarbete med bl.a. Pythagoras AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 april 2024

Diarienummer 2021-04472

Statistik för sidan