Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

För framtidens arbetsmarknad: Användardriven certifiering av ungdomars mjukvarukompetens

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FRYSHUSET - Avd. Arbete och Entreprenörskap
Bidrag från Vinnova 429 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ta fram underlag för att bättre kunna certifiera ungas kunskaper och kompetenser för att matcha dem med arbeten inom mjukvaruindustrin. I denna förstudie var målet att genomföra en serie seminarier samt workshops med företag och unga, i syfte att kartlägga deras behov. Sammanlagt genomfördes två seminarier för ungdomar, två för företag samt två workshops de parterna gemensamt deltog.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntad effekt är att en certifieringsmetod tas fram för mjukvaruföretagens rekrytering, baserad på slutsatserna. Olika åsikter fanns angående vilken metod som föredrogs men det lutade åt en kombination av olika metoder. T.ex. är en vanlig annons inte alltid tillräckligt kommunikativ för att få en person med rätt kompetens att känna sig träffad, den låter ofta för begränsande. Genom att utveckla metoden för rekrytering kan träffsäkerheten för rekrytering förbättras.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi genomfört två seminarier för företag inom mjukvaruindustrin för att kartlägga behoven. Vi genomförde därefter två inspirationsseminarier för ungdomar och två workshops där representanter från både företag och ungdomar deltog . Seminarierna för ungdomarna var upplagda så att de fick testa på programmering, jobba med case och svara på en enkät gällande hur de vill söka jobb i framtiden. Aktiviteterna hölls både i Göteborg och i Stockholm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04430

Statistik för sidan