Foodloopz.2

Diarienummer 2017-03839
Koordinator Foodloopz Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta Foodloopz plattform till nästa nivå. Vi skall jobba på design, innehåll, mobilanpassning och översättning till Engelska.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att upplevelsen från våra kunder skall bli bättre, att vi skall kunna nå fler nya kunder och börja sprida tjänsten över gränserna.

Planerat upplägg och genomförande

Vi skall sätta oss in i Vinnovas regelverk. Upplägget är att nu lägga en prioritetslista, detaljera budget och börja skissa på önskat läge. Uppstartmöte skall hållas och brief skall tas fram. Även möjliga konsulter skall initieras för att utveckla front end.

Externa länkar

Länk till nuvarande webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.