Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier data för ökad produktivitet och spårbarhet i värdekedjan

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Senast uppdaterad 5 september 2022

Diarienummer 2022-01484

Statistik för sidan