FOCUS fas 2

Diarienummer 2009-01800
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för sensor och TK system
Bidrag från Vinnova 19 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Genomfört

Syfte och mål

FOCUS Institute Excellence Centre inom sensorer, sensordatafusion och sensornätverk siktar mot att bli en internationellt erkänd plattform för forskning och utveckling inom sensorsystem för säkerhetsapplikationer i en bred mening.

Resultat och förväntade effekter

FOCUS institute excellence centre syftar till att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som engagerar flera av Sveriges ledande FoU-grupperingar inom det snabbt växande området elektromagnetiska sensorer och teknik för sensornätverk.

Upplägg och genomförande

FOCUS kommer att skapa ett effektivt flöde av ideer mellan forskare, utvecklingsingenjörer och affärsutvecklare. Eftersom teknik- och kunskapsöverföring från forskning till industriella applikationer. För att åstadkomma detta skapas projekt där personal från industriparter tillsammans med personal från institut och universitet gemensamt arbetar för att nå målet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.