Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FOCUS fas 2

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för sensor och TK system
Bidrag från Vinnova 19 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

FOCUS Institute Excellence Centre inom sensorer, sensordatafusion och sensornätverk siktar mot att bli en internationellt erkänd plattform för forskning och utveckling inom sensorsystem för säkerhetsapplikationer i en bred mening.

Långsiktiga effekter som förväntas

FOCUS institute excellence centre syftar till att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som engagerar flera av Sveriges ledande FoU-grupperingar inom det snabbt växande området elektromagnetiska sensorer och teknik för sensornätverk.

Upplägg och genomförande

FOCUS kommer att skapa ett effektivt flöde av ideer mellan forskare, utvecklingsingenjörer och affärsutvecklare. Eftersom teknik- och kunskapsöverföring från forskning till industriella applikationer. För att åstadkomma detta skapas projekt där personal från industriparter tillsammans med personal från institut och universitet gemensamt arbetar för att nå målet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01800

Statistik för sidan