Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flexibel och Adaptiv Förarinformation

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94750 VCL/Navet
Bidrag från Vinnova 2 902 325 kronor
Projektets löptid januari 2009 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-00073eng.pdf(pdf, 143 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ´Adaptiv Förarinformation´ skall identifiera de olika möjligheter och konsekvenser för Flexibel och Adaptiv förarinformation i syfte att skapa guidelines. Dessa guidelines skall förbättra säkerheten, minska miljöpåverkan, öka effektiviteten i transporten, öka laglydighet och nöjet med bilkörning. Produkt design och funktionstrender driver implementation av större visuella displayer för såväl primära som sekundära funktioner. Förarinformation kan förändra trafik beteende och möjliggör nya funktioner som förbättrar: - Säkerhet - Miljövänlighet - Nöjet med bilkörning - Effektiviteten - Laglydigheten Flexibelt och Adaptiv förarinformation är möjlig att personalisera ur olika perspektiv såsom utseende och funktionalitet och anpassar sig till olika situationer tex. trafik och förar status.

Långsiktiga effekter som förväntas

Produkt design och funktionstrender driver implementation av större visuella displayer för såväl primära som sekundära funktioner. Förarinformation kan förändra trafik beteende och möjliggör nya funktioner som förbättrar: - Säkerhet - Miljövänlighet - Nöjet med bilkörning - Effektiviteten - Laglydigheten Flexibelt och Adaptiv förarinformation är möjlig att personalisera ur olika perspektiv såsom utseende och funktionalitet och anpassar sig till olika situationer tex. trafik och förar status.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett till 100% forskningsprojekt med en industridoktorand från Volvo Personvagnar med samarbete internt med ett antal förutvecklingsprojekt. Samarbete med Luleå Tekniska Universitet och med handledning av professor Håkan Alm som akademisk handledare. Industriell handledare från Volvo PV är Dr. och adj. prof. Jakob Axelsson. Genomförande i arbetspaket beskrivs i projektbeskrivning, Bilaga 1 med revisionsdatum 2009-05-12. WP0 Method development WP1 Development of a Context activity template WP2 Development of prototype WP3 Studies (Simulator tests, interviews)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00073

Statistik för sidan