Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FLEXibel bAlansering av komplexa monteringssystem (FLEXA)

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02492sv.pdf (pdf, 586 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att undersöka om det finns en potential ur ett produktivitetsperspektiv att utveckla nya metoder för produktionsbalansering. Målet är att bekräfta eller avfärda hypotesen att en flexibel balansering ökar produktiviteten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntningarna har till fullo infriats då bl.a. simuleringarna visar på en 9-14% ökning i outputen från den utvärderade produktionsprocessen när dynamisk balansering användes som en del i simuleringen. En mycket intressant ´spin-off effekt´ är den statiska modellen som utvecklades inom projektet. Modellen beskriver hur ett tänkt produktionssystem output (processvariationen) kan variera beroende på vilken produktmodell/-variant som tillfället finns i systemet samt i vilken ordning de kommer.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med två olika analysmetoder, scenario-baserade intervjuer och mini-workshops samt balanseringsstudier utförda i en virtuell miljö. Som ett komplement används virtuella modeller som byggs upp som en representation av den fysiska verkligheten. Den innehåller även tidsstudier och beräkningar som är kopplade till de produkter som produceras. Med hjälp av modellen, tidsstudier och statistiska modeller kan scenario tas fram där det är möjligt att studera t.ex. vad produktionsscheman/olika kundbehov får för effekter på balansen och på processtabiliteten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02492

Statistik för sidan