Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flaggskeppsfabriken - Nyttiggörande och kommunikation av resultat

Diarienummer
Koordinator IPF - INSTITUTET FÖR PERSONAL- OCH FÖRETAGSUTVEC - IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta följdprojekt har syftat till att fortsätta sprida resultaten från samverkansprojektet ”Flaggskeppsfabriken”, där Teknikföretagen och IF Metall, arbetade tillsammans med tio ledande svenska produktionsföretag, 2012-16. Studien syftade till att utbyta "best practice" och identifiera de styrkefaktorer i organisering och ledning, som möjliggör effektiv produktion i Sverige. Styrkefaktorerna från studien har spridits i form av publikationer, deltagande i konferenser och seminarier, samt genom kontakter för fortsatt spridning till studenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett kommande antologikapitel (se nedan) kan nå högskolestudenter på linjer med teknisk och ekonomisk inriktning, vilka ofta leder till framtida ledarpositioner. Genom deltagande i konferenser och inspel i ledarutvecklingsprogram har ett större antal chefer i företag och offentlig sektor kommit i kontakt med Flaggskepps-studien. Flaggskeppsprojektets arbetsmetodik har också inspirerat till nya studier i IPF:s nätverk kring viktiga samhällsfrågor, t ex hur att minska utanförskapet på arbetsmarknaden.

Upplägg och genomförande

Spridningsaktiviteterna har bl. a. omfattat: a) Ett bokkapitel med titeln ”Förändringsförmåga” baserat på Flaggskeppsstudien, som ingår i en kommande lärobok "Styrning och Digitalisering" från Studentlitteratur med målgruppen universitetsstudenter. b) Framtagande av en engelsk sammanfattning (Vinnovarapport 2018:06). c) Presentation av lärdomarna från Flaggskeppsfabriken i konferenser och seminarier. d) kontakt med TeknikCollege för att i ett andra steg söka nå elever i produktionsinriktade gymnasieutbildningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05324

Statistik för sidan