Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiskbajs

Diarienummer
Koordinator WA3RM AB
Bidrag från Vinnova 499 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Fiskbajs var att designa en lösning som klarar av att omvandla en fiskodlings restström till de näringsämnen som ett växthus idag köper som NPK baserad på fossila råvaror. Projektet har framgångsrikt visat på två sådana lösningar med positiva sidoeffekter som energiproduktion, affärsmodeller, ökad cirkulär produktion vilka gör tillståndsprocessen för vattenbruk enklare och odlingarna mer kostnadseffektiva, där båda fiskodling och växthuset visar en tydligt reducerad miljöpåverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fiskbajs har nått sina effektmål där etableringen av växthuset i Höganös har möjlighet att helt baseras på cirkulärt producerad och biobaserad gödsel, vilket underlättat kommunens process att möjliggöra en start av planprocess för industriell produktion av livsmedel i urban miljö. Vidare så är den energi som kan utvinnas i samband med biogasproduktionen ett starkt förbättrande resultat för driften av växthuset som helt reducerar sitt behov av inköpt, kostsam spetsenergi.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har följt den analys som genomförts av RISE på Gårdsfisk restström och sedan matchats mot det näringsbehov som Kullatomater har för sin verksamhet. Med hög samlad kunskap inom växthusodling, vattenbruk och biogasteknik så har enkla och robusta lösningar kunnat utvecklas för vidare test och utvärdering. AWA har i ett samlat grepp jämfört de föreslagna lösningarna och tagit fram en IP strategi och rekommendation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03740

Statistik för sidan