Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FireSense, data analysis for the efficient use of biomass while preventing spontaneous combustion.

Diarienummer
Koordinator SkyAlert AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - maj 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Syfte och mål

Detta projekt ämnar att utveckla en lösning för övervakning av biomassa genom ett nätverk av sonder, kallade SPEARs som är försedda med ett system av sensorer som övervakar dom fysiska parametrarna av biomassa för att upptäcka förutsättningar som kan leda till självantändning. Projektet har flera mål: Att utveckla erforderlig hårdvara för att effektivt övervaka de interna förhållanden i biomassa. Att etablera mönster i insamlad data för att upptäcka och klassificera risker. Att leverera åtgärdbar data för att förebygga självantändning och förbättra bränsleeffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Våra förväntningar är att detta projekt kommer leda till: Skapelsen och implementeringen av en effektiv och skalbar hårdvarulösning för övervakning av de interna förhållanden i biobränsleförvaring. En djup förståelse för den interna processen som leder till självantändning i biobränsle, och förutsättningarna för denna process. Utvecklingen och implementeringen av en algoritm som upptäcker och utvärderar risker. Ett system som utfärdar åtgärdbara varningar när förhållanden med hög risk upptäcks.

Planerat upplägg och genomförande

(Vecka) 1 Framtagning av utvecklingsplan 2 Införskaffa hårdvarukomponenter 3 Mjukvaruutveckling och UI design 6 Datainsamlingslösning, mjukvara 8 Datahanteringslösning, mjukvara 9 Server och uppkopplingslösning 10 Leverabel UI 11 Systemtestning 12 Förberedelser för systemimplementering 18 Första implementering 22 Skarpt datainsamlings- och systempresetandatest 25 Presentation för Kraftringen 27 Feedbackbaserad förbättring 29 Andra implementering 32 Systemevaluering 35 Presentation för E.ON 36 Slutlig rapport och utvärdering för framtida utveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2023

Diarienummer 2021-04932

Statistik för sidan