Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI-projektkurs

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 167 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har handlat om att erbjuda och genomföra kursupplägget ´Från beslutsmeddelande till slutrapport´ för projektledare av, under 2016 nystartade FFI-projekt. Kursupplägget har erbjudits till totalt 66 projektledare vid två olika tillfällen. 14 projektledare har tackat ja och deltagit och dessutom tre deltagare från FFI-programledning.

Långsiktiga effekter som förväntas

De verkliga effekterna kan endast bedömas på längre sikt än projektets löptid. Dock har kursutvärderingar efterfrågats och samlats in. Kursdeltagarna gav tämligen höga betyg i utvärderingarna. Sammantaget fick ´Lärmiljö´ högst betyg, 4,5 av 5 och Presentationsmaterialet sämst betyg, 3,5 av 5. Det finns potential i att utveckla utbildningens presentationsmaterial ytterligare

Upplägg och genomförande

Utförandet som fristående heldag för momenten ´Från beslutsmeddelande till slutrapport´ fungerade väl. Ambitionen att genomföra en utbildningsdag i samband med klusterkonferensen i Katrineholm i maj var dock inte praktiskt genomförbart då konferensen inte kunde förlängas och kursen inte kunde tillåtas konkurrera med presentationer av forskningsresultat vilket är konferensens huvudmål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06861

Statistik för sidan