FFI OFP4p Non-destructive characterization concepts for production

Diarienummer 2015-03721
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Barkhausen Noise (BN) och Ultraljud (UT) används redan i industriella miljöer och deras vidareutveckling är av stort intresse. BN är bara effektivt inom några millimeter från ytan medan UT är effektivt för bulkanalys. Målet är att uppnå effektivare processtyrning som leder till kortare ställtider. Detta ska uppnås genom att införa innovativa NDC koncept för analys och kontroll av produktkvaliteten. Dessa koncept grundas på vidareutvecklingen av teknikerna och deras kombination för att uppnå en komplett och tillförlitlig karakterisering av komponenternas egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

NDC koncepten ska användas för att snabbt karakterisera alla tillverkade komponenter, vilket möjliggör dataåterkoppling till processen för att styra den och för att minska variationerna i dess utfall. Detta möjliggör konstruktioner med minskade säkerhetsfaktorn riskfritt, samt uppskattningsvis 20% högre total effektivitet tack vare kortare ställtider. Bättre prestanda hos komponenter ska därför förväntas, vilket i sin tur bidrar till bättre motorprestanda och således högre konkurrenskraft hos svensk industrin, liksom en bättre resursanvändning i form av material och energi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom omfattande fältprov med hjälp av vetenskapligt sunda experimentella metoder (DOE) och resultaten kommer att implementeras direkt för varje fallstudie. Projektet är indelat i 6 WP:
WP1: Management, WP2: Sätthärdade komponenter, WP3: Induktionshärdande komponenter, WP4: Nitrerade komponenter, WP5: Industriell implementering (Fallstudier), WP6: Disseminering.
Denna struktur är tänkt för att skapa synergier mellan parterna och effektivt implementera resultaten i form av beprövade koncept och medföljande guidelines för användning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.