Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI OFP4p Non-destructive characterization concepts for production

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 6 294 728 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03721eng.pdf(pdf, 5941 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

12 partners från universitet, forskningsinstitut, bilindustrin och stålindustrin samarbetade för att realisera det övergripande målet: En kombination av Barkhausen Noise Testing (BNT) och Ultraljudstestmetoden (UT) för mätning av hårdhet (eng. Case Hardening Depth - CHD) för induktionshärdade och nitrerade komponenter. Det kunde visas att BNT är tillämplig upp till 1 mm djup ,och UT från 5 mm och djupare. Mellanrummet bör täckas antingen av nya BNT-sensorer eller annan oförstörande provningsmetod (OFP). Det visade sig att CHD kan användas för induktionshärdade och nitrerade komponenter genom en kombination av BNT och UT.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten från projektet är följande: -Den utvecklade testmatrisen visade en stark korrelation hårdhetsdjupet för BNT och UT -BNT är mer känslig för mikrostrukturförändringar -UT visade en tydlig korrelation till härdningsdjupet vid djup mer än 5 mm; den grövre ytan ökar BNT-signalvärdena -Ökningen av slipning av matningshastigheten ökar BNT-signalen - Steget för att skapa kalibreringsblock som är inställt för BN-utrustning har gjorts - Handboken med "good practice" för BNT innehåller kunskapen om att skapa anpassade metoder i industriella applikationer.

Upplägg och genomförande

Den utvecklade MVVS-parametern kan implementeras direkt som en ny indikator för mätning av hårdhet (tex. Case Hardening Depth - CHD). Det finns emellertid fortfarande många faktorer att undersöka före fullskalig industriell implementering. Därför bör framtida forskning bedrivas inom områden med mikrostrukturverkan på BNT, aktiv kontroll av bearbetningsprocesser, kalibreringsmetodik, bearbetning optimeringsmetoder och tillämpning av icke destruktiva metoder för tillsatsframställning. Dessa kan leda till standardisering på Barkhausen-metoden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-03721

Statistik för sidan