FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

Diarienummer 2014-06258
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2014-05309-en

Syfte och mål

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Förväntade effekter och resultat

LISA 2 konsortiet kommer att utveckla och genomföra en rad tekniska och produktionstjänster genom att utnyttja arkitekturen som utvecklades under projektet. Dessa tjänster kommer att anpassas för specifika behov inom fordonsindustrin. LISA2 pilotanläggningar kommer att användas för att validera kunskapsförbättringar på vägen mot produktion-inriktade, cyber-fysiska system som möjliggör snabb integration , omkonfigurering och skalbarhet av produktionsresurser. Resultaten förväntas vara av stor betydelse för svenskt industri med avseende på informationshantering.

Planerat upplägg och genomförande

LISA -plattformen kommer att genomföras i laboratorier och verkliga produktionsanläggningar som inkluderar verktygsmaskiner, robotar, transportsystem och ICT. Detta kommer att ange tonen för definition av de fall-specifika tjänster som sedan kommer att utvecklas . Tjänsterna ska vara: Anpassade till de internationella- och industristandarder. Fristående . Gränssnitt endast mot de definierade källor, visualiseringsåtkomstpunkter och med de nödvändiga beteenden. Kombinerbara . Granulariteten kan förbättras genom att aggregera enklare tjänster till komplexa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.