Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-06258.pdf(pdf, 488 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

LISA-arkitekturen tog form för ca 10 år sedan. Under bara de senaste 2-3 åren har plötsligt alla börjat fundera på industri 4.0 och molnlösningar. I princip alla moderna arkitekturer bygger på de grundläggande principer som LISA bygger på. KTH och Scania implementerat LISA2 architekturen på SCANIA i södertälje inom ett demosystem för industri 4.0. Chalmers har tillsammans med Volvo implementerat delar av LISA2 arkitekturen på volvo cars karossfabrik i torslanda, för att samla data från produktionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Chalmers och KTH har tillsammans med Volvo Cars och SCANIA utvecklat och implementerat ett antal nya tjänster baserat på den nya LISA2 arkitekturen. - En virtual device för att samla in detaljerad data från robotar - Ett antal tjänster som transformerar robot data till operationer - Global Position System i fabrik - En tjänst som identifierar robotoperationer som kan utföras långsammare för att spara energi - En tjänst som predikterar slitage på svettstänger och hur många svettscykler till innan spetsen behöver bytas ut Lund bidrog till standardiseringen av den föreslagna lösningen

Upplägg och genomförande

Projektverksamheten har utförts enligt en traditionell ingenjörsmetodik. Kravspecifikation bestämdes av de faktiska produktionsscenarion, som sedan jämfördes med de grundläggande principerna i LISA-arkitekturen för att kartlägga alla behov och möjligheter . Den identifierade lösningen har sedan blivit översatt till produktions- och användartjänster enligt kravspecifkationen, och följer gällande standarder och förfarandensom inluderar leagcyutrustning och system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-06258

Statistik för sidan