Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Hållbar framtagning av kuggtransmissioner

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 11 150 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - juli 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-04206_publikrapport_SV.pdf (pdf, 2539 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt är att säkerställa uthållig, konkurrenskraftig och robust tillverkning av högpresterande kugghjul i Sverige genom att behandla alla aspekter från optimering av driftegenskaper, verktygs- och komponentmaterial och ytbehandlingar till beredning och bearbetning av komponenter. Förslaget baseras på att Sverige har god materialkunskap och har god förmåga att omsätta ytrelaterade framsteg. För att säkerställa att kugghjul även fortsättningsvis kommer att tillverkas i Sverige, är det viktigt att behålla en god kompetens och att förbättra kunskapen om tillverkning av kugghjul både i industrin och vid våra tekniska universitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

FFI Hållbar framtagning av kuggtransmissioner är en fortsättning av projekten MERA KUGG och sätthärdningsdelen i MERA OPTIMA. Kugghjul kan arbeta med mycket god verkningsgrad (>99 %) om de är konstruerade och tillverkade på ett adekvat sätt. De kommer därför alltid att användas i fordon oberoende av vilken energikälla eller vilken framdrivningsprincip som används. De industriella problem som behöver behandlas är alla relaterade till vad Sverige är duktig på. För att säkerställa att kugghjul kommer att tillverkas i Sverige även i framtiden är det viktigt att behålla kompetens och att förbättra kunskapen om kuggtillverkning både i industrin och vid de tekniska universiteten. De olika nära kopplade delprojekt, som bygger upp helheten i projektet är; effektiv behandling och beläggning av verktyg, mikrostruktur hos kuggmaterial, beredning av transmissionskomponenter, robust tillverkning av kugghjul och kuggväxlars verkningsgrad.

Upplägg och genomförande

Projektet består av fem forskningsarbetspaket representerande forskningsområden som har identifierats i de deltagande kuggtillverkande företagen som det mest väsentliga för att möta framtida utmaningar inom kuggtillverkning. Arbetspaketen är WP1 Projektsamordning och spridning, WP2 Kugghjuls drifteffektivitet WP3 Kuggmaterial, WP4 Robust konstruktion och tillverkning, WP5 Skärverktyg och WP6 Beredning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04206

Statistik för sidan