Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI COMPIT - Maskinbearbetningssystems kapabilitet och prestanda höjande teknologier

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 7 620 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR 2012-03684 FFI COMPIT_en.pdf(pdf, 4827 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat en platform som sammankopplar bearbetningssystems duglighet (eng. capability) med prestanda. Projektet vidareutvecklade också befintliga innovativt mätinstrument (LDBB, CERS) samt koncept för utnyttjande av maskiners inbyggda givare som möjliggör identifiering av verktygsmaskiners duglighet under operationslike förhållanden. Detta innebär att företag och forskare har helt nya möjligheter att skapa ny kunskap genom noggranna analyser av maskiners och processers fysikaliska egenskaper. Kunskap som kan användas för produktion och underhåll.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att använda den utvecklade CIM-PIM plattformen samt de industrianpassade mätinstrumenten kan företag identifiera och välja de indikatorer som bäst avspeglar kravspecifikation för sina produkter (t ex kvasi-statiska styvhet inverkan på komponenters geometri). Användningen av CIM-PIM konceptet kommer att öka förståelsen hos industrin om vilka faktorer som påverkar t ex deformationer. Forskare kan också utveckla ny kunskap som kan användas för att bättre prediktera systemens beteende och leda till kunskaps-baserad utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektkonsortiet består av partners med lång erfarenhet av tillverkning av komponenter, och inkluderar två forskning och fyra industripartners: Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan Väst, Scania CV AB, AB Volvo, Leax Mekaniska AB Falun, GKN Aerospace Sweden AB samt Saab Aeronautics. KTH och Högskolan Väst var ansvarig för utvecklingsarbetet, och industripartnerna var ansvariga för att tillhanda hålla lämpliga fallstudier. Arbete fördelas i 6 arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03684

Statistik för sidan