Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fetma och hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor efter barnafödande.

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för Klinisk näringslära
Bidrag från Vinnova 2 713 138 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juli 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02044

Statistik för sidan