Fetma och hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor efter barnafödande.

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för Klinisk näringslära
Bidrag från Vinnova 2 713 138 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juli 2015
Status Avslutat