Obesity and cardiovascular disease in women after childbearing

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för Klinisk näringslära
Funding from Vinnova SEK 2 713 138
Project duration January 2011 - July 2015
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-02044

Page statistics