Faste laboratory international strategy

Diarienummer 2008-03378
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.ltu.se/tfm/cooperation/faste