Designation of the research and innovation milieu

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration December 2008 - February 2010
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03378

Page statistics