Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Fabriksresurs och energieffektivitet genom digitalisering (FREED)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 990 947 kronor
Projektets löptid april 2021 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - FFI - december 2020

Syfte och mål

FREED-projektet syftar till att utveckla en praktisk verktygslåda för att hjälpa till med implementeringen av miljömässiga hållbarhetsbegrepp genom digitalisering på fabriksnivå.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från denna förstudie kommer att utgöra grunden för verktygslådan Factory Energy and Resource Efficiency through Digitalization (FREED) som syftar till att hjälpa tillverkare att implementera miljömässiga hållbarhetskoncept på fabriksnivå. Genom att göra detta kommer FREED att förena målen för hållbarhet med den pågående digitaliseringstrenden inom tillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Denna genomförbarhetsstudie kommer att identifiera hållbarhetsnyckelindikatorer (sKPI) för att bedöma och övervaka produktionssystem mer holistiskt. Det kommer också att undersöka mognaden hos befintliga datamodeller hos Autoliv och Volvo för att stödja systematisk integration av sKPI i prestationshanteringssystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 april 2021

Diarienummer 2020-05180

Statistik för sidan