Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Extraktion av fettlösliga komponenter från biologiskt material

Diarienummer
Koordinator SwePharm AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Utvecklingen av biologiskt baserade produkter hindras av att industrin saknar tillgång till kvalitetssäkrad tillverkningskapacitet. En produktionsplattform har initierats för fettlösliga komponenter och målet är samverkan där processerna anpassas till industrins kvalitetssystem, där miljövänlig processteknik testas och där marknadsmässiga aspekter utreds. Konstellationen har utvidgats med kompetenser för marknadsanalys och tekniskt entreprenörskap. Konstellationen har också vidgats till att både omfatta ingredienser till läkemedel och tekniska oljor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Initieringsprojektet visar på viktiga faktorer för konkurrenskraft vid förädling av biologiska råvaror där extraktionsprocesser för fettlösliga komponenter tillämpas; - inriktning mot högvärdiga ingredienser - kvalitetssäkrade processer för produktion - biologiskt ursprung som drivkraft för tillväxt, 13-17% tillväxt för vissa produktsegment - miljömässiga drivkrafter för tillväxt, miljövänlig processteknik är värdeskapande - processer som på sikt hanterar GMO-råvara, en förutsättning för vissa biologiska tekniska oljor

Upplägg och genomförande

Under initieringsfasen har marknadsanalysen förstärkts och nyckelfaktorer för att nå målen under samverkansprojektet identifierats. Vidare har konstellationen utvidgats med fler parter inför de aktiviteter som planeras i samverkansprojektet. Bl.a. har kompetenser för kund- och marknadsanalys och tekniskt entreprenörskap förstärkts. Konstellationen har också breddats på så sätt att tillämpningen tekniska oljor nu också omfattas av projektet. Ramarna för det kommande arbetet hanteras i det utkast till projektavtal som tagits fram för samverkansprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00654

Statistik för sidan