Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Expertis i molnet - ett digitalt sökverktyg för att identifiera och bedöma individers expertkunskaper globalt.

Diarienummer
Koordinator Previro AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utveckla ett digitalt sökverktyg för att identifiera och bedöma individers expertkunskaper. Förmedling av individuell expertrådgivning möjliggörs genom automatiserad insamling och analys av publika data. Inom ramen för projektet utvecklas grundläggande algoritmer och en prototyp för bruk internt inom Previro och i relation till externa klienter. De grundläggande målen med projektet har uppnåtts, även om större skala i algoritmernas omfång hade varit önskvärt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet inkluderar en grundläggande modell för automatiserad datainhämtning samt utvärdering av denna data i relation till individens relevans för expertrådgivning. Fullständig kommersialisering återstår även om det grundläggande konceptet har testats teoretiskt med nyckelanvändare, inklusive externa klienter. De förväntade effekterna inkluderar i nuläget ökad leveranstrovärdighet gentemot våra klienter och framförallt ökad långsiktig potential i affärsverksamheten.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har i stora drag följt strukturen för de fyra arbetspaketen som detaljerades inom ramen för projektet (se nedan). Timing och innehåll har justerats allt eftersom projektet mognat, för att möjliggöra största möjliga relevans inför fortsatt arbete. (1)Webbscraping-algoritm för datainsamling (2)Självlärande algoritm för att bedöma expertkunskaper (3)Tjänsteanpassning av en prototyp och vidare träning av våra algoritmer (4)Kommersialisering och iteration av tekniken i stor skala

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00307

Statistik för sidan