Evispot - Kreditbesluts algoritmer med artificiell intelligens (AI)

Diarienummer 2017-05070
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet fokuserar på förarbetet inför kommersialiseringen av Evispots teknik. Detta projekt är uppdelat i fyra delprojekt. Det övergripande målet är att sammanställa en produkt- samt go-to-market strategi för de nästkommande 18månaderna där fokus ligger på at hitta en produkt/market-fit med avseende på teknik, legala lanskapet samt på transparens. Detta kommer underbygga Evispot framtida och investerar-redo affärsplan.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt kommer Evispots strategi för kommersialisering vara fastställd innehållande en go-to-market strategi och en storskalig produkt utvecklingsplan. Projektet möjliggör en smidigare och snabbare kommercialisering av Evispots teknik - då Evispot kan validera och verfieria ett par viktiga markandsmässiga hypoteser i ett förstudie.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt. (1) förstå marknadens krav på transparens i kreditmodeller. (2) innefattar att förstå transparensen av våra AI-modeller, detta innefattar en djupare matematisk studie om hur olika AI-algortimer skiljer sig transparensmässigt (3) fokuserar på förstå det legala landskapet kring kreditbeslut, det vill säga; vad Evispot får lov att göra rent legalt. (4) kombinera insikterna från (1), (2) & (3) till en produkt- samt go-to-market strategi för de nästkommande 18månaderna.

Externa länkar

www.evispot.ai

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.