Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Evispot - Kreditbesluts algoritmer med artificiell intelligens (AI)

Diarienummer
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Överlag så har detta projektet varit lyckat - de fyra delprojektet har genomförts i enlighet med den projektplan som uppsattes upp i samband med projektetansökan. Vi anser att målen på de fyra delmoment har uppfyllts, vilket i sin tur har lett en konkret kommersialiseringplan för Evispot.

Resultat och förväntade effekter

Evispot har satt upp en plan för kommersialisering samt en plan för hur den kommande produktuveckligen. Denna övergripande plan har blivit nedbruten i delsteg för att kunna mäta får utvecklingstempo samt för att förenkliggöra vårt fokus. Projektet har definitivt möjliggjort att Evispot smidigare kommer kunna kommersialisera sin produkt, då vi har kunnat validera samt verifiera en rad viktiga delar av den framtida produkten.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt den plan som satts för upplägget samt genomförandet. Delmoment ett och två har varit tättsammankopplade där huvudelen av delmoment ett genomfördes innan delmoment 2 initerades. Delmoment tre har genomförts parallellt med de ett & två då det inte varit beroende av något annat delmoment i projektet eller andra interna projekt. Delmoment fyra initerades i efter att ett, två och tre hade sammanställts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05070

Statistik för sidan