Evispot - Kreditbesluts algoritmer med artificiell intelligens (AI)

Diarienummer 2017-05070
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet fokuserar på förarbetet inför kommersialiseringen av Evispots teknik. Detta projekt är uppdelat i fyra delprojekt. Det övergripande målet är att sammanställa en produkt- samt go-to-market strategi för de nästkommande 18månaderna där fokus ligger på at hitta en produkt/market-fit med avseende på teknik, legala lanskapet samt på transparens. Detta kommer underbygga Evispot framtida och investerar-redo affärsplan.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt kommer Evispots strategi för kommersialisering vara fastställd innehållande en go-to-market strategi och en storskalig produkt utvecklingsplan. Projektet möjliggör en smidigare och snabbare kommercialisering av Evispots teknik - då Evispot kan validera och verfieria ett par viktiga markandsmässiga hypoteser i ett förstudie.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt. (1) förstå marknadens krav på transparens i kreditmodeller. (2) innefattar att förstå transparensen av våra AI-modeller, detta innefattar en djupare matematisk studie om hur olika AI-algortimer skiljer sig transparensmässigt (3) fokuserar på förstå det legala landskapet kring kreditbeslut, det vill säga; vad Evispot får lov att göra rent legalt. (4) kombinera insikterna från (1), (2) & (3) till en produkt- samt go-to-market strategi för de nästkommande 18månaderna.

Externa länkar

www.evispot.ai

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.