Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

EVE: Extending life of Vehicles within Electromobility era

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Support a sustainable environment for transportation by extending the life of the vehicles within electromobility era by improving the vehicles on the road (uptime).

Förväntade effekter och resultat

Extend the life of the vehicles within electromobility era and improve the vehicle on the road (uptime). Optimization of city and intercity traffic and long haul transportation. Extending component lifetime; Prescriptive maintenance for the vehicles;

Planerat upplägg och genomförande

Capturing the reason a vehicle is set out of operation (downtime); Interaction of different actors with the services; Patterns and vehicle utilization;

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2019

Diarienummer 2018-05008

Statistik för sidan